Vragen over Tuning
Montage voorbeelden
PVS de Pomp-Verstuiver-Eenheid

De eisen die aan moderne dieselmotoren wat betreft, geluidsniveau, loopcultuur, vermogen en koppel bij een gelijktijdig lager gebruik en uitlaat emissie worden gesteld, nemen sterk toe. Daardoor komen de elektronische hogedruk inspuitsystemen (EDC-electronic diesel control), steeds meer in het middelpunt van de belangstelling te staan.
Ten opzichte van de conventionele inspuitsystemen zijn er grote voordelen te behalen. De hogere inspuitdruk voert tot een fijnere verneveling van de brandstof, en daarmee tot een snellere en betere verbranding. Daarbij stijgt het vermogen bij een afnemende roetuitstoot in de uitlaatgassen. Het hogere rendement leidt tot een lager brandstofverbruik De elektronica maakt het mogelijk een gewenst inspuitverloop te creëren. Met deze toegenomen mogelijkheid, wat betreft voor- of meervoudige inspuitingen, laat zich het geluidsniveau aanzienlijk terug dringen. Na-inspuitingen voeren tot een verlaging van de stikstof concentratie van de uitlaatgas emissie. Een, voor alle bedrijfsomstandigheden instelling van het optimale inspuitmoment, is hierdoor mogelijk. Er zijn 3 verschillende systemen van de fabrikant: voor direct inspuitende diesel motoren:

De pomp-verstuiver-eenheid (pomp 1) de verstuiver eenheid (verstuiver 5) en de stuur eenheid (elektromagnetische klep 4) zijn één eenheid.Elke cilinder beschikt over een pomp-verstuiver-eenheid die zich bij voorkeur in de cilinderkop bevindt, en door een nokkenas hevel (3) van de nokkenas (2) die in de cilinder kop aanwezig is, wordt bediend. De inname van de brandstof geschiedt door de benedenwaartse beweging van de pompzuiger. De inspuiting cyclus begint pas nadat de elektrische magneetafsluiter aangestuurd wordt. Het afvloeien van de brandstof in het onderdruksysteem wordt dan onderbroken. In de pomp- en injectorruimte volgt dan een snelle drukopbouw. Na het bereiken van de injector openingdruk begint de injectornaald zich te verheffen en volgt de voorinspuiting.

Bij een hogere druk zet zich een balanszuiger in beweging die een extra ruimte vrijmaakt, wat een drukverlaging in de verstuiverruimte bewerkstelligt. De injectorveer wordt op een gewenste sterkte verder voorgespannen. De openingsdruk stijgt merkbaar, zodat de inspuitnaald weer sluit. Bij het bereiken van de hogere openingsdruk begint de hoofdinspuiting. Die duurt zolang tot de magneetafsluiter weer geopend wordt. Pomp- en injectieruimte worden drukvrij en de verstuivernaald sluit weer. Voor de opwaartse beweging van de pompzuiger zorgt een veer. Het pompverstuiver reservoir wordt opnieuw met brandstof gevuld door een door de brandstoftoevoerpomp bepaalde druk. De pompzuiger neemt zijn oude positie weer in en de injectorvoorspanveer ontspant zich weer.