Algemene informatie

Condensatie
Condensatie en dampvorming in woon- en werkomgeving is meer dan alleen lastig, zij vormen een reële bedreiging voor de gezondheid! De gezondheidsrisico`s zijn misschien niet gelijk zichtbaar, maar opvallende verbeteringen worden verkregen bij reumatiek en luchtweg problemen door de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte omlaag te brengen.

Zelfs bij lichte vochtproblemen wordt de vernietigende kracht van vocht al na enige tijd zichtbaar in de vorm van verspochte kleding, schimmel, muffe lucht, roestvorming, etc.
Vochtproblemen gaan gepaard met condensatie, nu wordt het vocht pas zichtbaar aangezien het op een koude plek condenseert (100% relatieve vochtigheid). Dit kan voorkomen in zowel goed gebouwde, geïsoleerde, dubbelbeglaasde en centraalverwarmde ruimtes in moderne of oudere panden.

Relatieve luchtvochtigheid
Lucht heeft een drang naar verzadiging, deze dorst is in eerste plaats afhankelijk van de luchttemperatuur.
Hoe hoger de temperatuur des te meer water er in opgenomen kan worden. Anders gezegd des te meer water er nodig is om verzadiging (condensatie) te bereiken. Waterhoeveelheden in de lucht zijn zeer veranderlijk. In een gebouw als de Utrechtse Domkerk zal er bij een temperatuur van 20°C maximaal 4000 liter water boven de hoofden der gelovigen zweven.

Bij een temperatuur van 10°C is deze hoeveelheid maximaal 2000 liter, aangezien koudere lucht minder water kan opnemen.De luchtvochtigheid is dus gerelateerd aan temperatuur. Daarom spreekt men van relatieve vochtigheid, indien deze bijvoorbeeld 50% relatieve vochtigheid bedraagt (een gunstige waarde) dan betekend dit dat de lucht 50% van haar verzadiging bereikt heeft.

Wetmatig: 1m3 lucht bevat bij 20°C maximaal bij een(100% relatieve vochtigheid) 17,3 gram water.
Voor de mens is een relatieve luchtvochtigheidswaarde tussen de 45 en 60 % ideaal.

Luchtontvochtiger
Wat is een luchtontvochtiger ?
Een luchtontvochtiger is een apparaat dat omgevingslucht aanzuigt, het langs een koud element voert zodat het vocht er uit condenseert en vervolgens de droge ontvochtigde lucht weer in de ruimte terugblaast. De mate van ontvochtiging kan via een hygrostaat afgestemd worden. Het water wordt opgevangen in en bak of afgevoerd via een slang.

Smit Tuning houdt zich reeds 25 jaar intensief met de vochtbeheersing in woningen en bedrijfs c.q. opslagruimtes bezig om daar een zo gunstig mogelijk klimaat in te creŽren.